ReadyPlanet.com


ร่วมกันส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์


 ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุดผู้ตั้งกระทู้ กรมทหารพรานที่ ๔๖ :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-28 12:46:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1661681)

 ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:48:23


ความคิดเห็นที่ 2 (1661682)

     ขอให้คนไทยหยุดทะเลาะกัน เพื่อในหลวง

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:48:43


ความคิดเห็นที่ 3 (1661683)

 ขอให้พระองค์จงมีความสุข ตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:49:26


ความคิดเห็นที่ 4 (1661684)

ทรงมีความสามารถในทุกๆด้าน 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:49:50


ความคิดเห็นที่ 5 (1661685)

  ในหลวงทรงเป็นบิดาแห่ง การดนตรี 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:50:06


ความคิดเห็นที่ 6 (1661686)

 ผมรักในหลวงของผมที่สุด

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:50:21


ความคิดเห็นที่ 7 (1661687)

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ และหายประชวรโดยเร็ว

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:51:05


ความคิดเห็นที่ 8 (1661688)

 คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:51:23


ความคิดเห็นที่ 9 (1661689)

  ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานทีี่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:51:45


ความคิดเห็นที่ 10 (1661690)

 พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:52:03


ความคิดเห็นที่ 11 (1661691)

 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:52:18


ความคิดเห็นที่ 12 (1661692)

  ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:53:32


ความคิดเห็นที่ 13 (1661693)

 ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:54:11


ความคิดเห็นที่ 14 (1661694)

 ไทยสุขี ร่วมเย็น เป็นสุขกาย

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:54:30


ความคิดเห็นที่ 15 (1661695)

   ประชาราษฎร์ อยู่เย็น เพราพระบารมี

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:55:06


ความคิดเห็นที่ 16 (1661696)

 ไทยทั้งปวม ร่มเย็นและสุขี

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:55:24


ความคิดเห็นที่ 17 (1661697)

 ไทยเคยผ่านภัยได้  เพราะในหลวง

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:55:45


ความคิดเห็นที่ 18 (1661698)

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:56:01


ความคิดเห็นที่ 19 (1661699)

 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:56:20


ความคิดเห็นที่ 20 (1661700)

 "“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล

 
ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:56:39


ความคิดเห็นที่ 21 (3856302)

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น สรศาสตร์ วันที่ตอบ 2016-02-19 09:31:47


ความคิดเห็นที่ 22 (4013121)

 เรารักในหลวง

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท.จิราภรณ์ (nfaonn-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-30 10:59:40


ความคิดเห็นที่ 23 (4013504)

  รักชาติ รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์ 

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท.พีรพัฒน์ วันที่ตอบ 2016-09-01 10:00:42


ความคิดเห็นที่ 24 (4013746)

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัวสังคมและประเทศ ชาติ

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท อภินัทธ์ วันที่ตอบ 2016-09-02 14:45:22


ความคิดเห็นที่ 25 (4013748)

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ผู้แสดงความคิดเห็น อริญชย์ จัยสิน วันที่ตอบ 2016-09-02 14:48:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.