ReadyPlanet.com


รักพ่อหลวงร่วมกันส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์


 ...ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงจำเป็นต้อง 

เตรียมใจให้พร้อมทุกเวลา ที่จะเผชิญ จะต่อสู้ แก้ไข 
ความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยเหตุผล หลักวิชา ความถูกต้อง 
ความรอบคอบ อดทน และด้วยสามัคคีธรรม... 
พระราชดำรัส พระราชทานเมื่อ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖


ผู้ตั้งกระทู้ กรมทหาพรานที่ ๔๖ :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-28 12:47:51


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1661703)

 ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:58:53


ความคิดเห็นที่ 2 (1661704)

  อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกเลย....แค่นี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:59:21


ความคิดเห็นที่ 3 (1661705)

 ที่    เห็นด้วย ครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศ และพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:59:36


ความคิดเห็นที่ 4 (1661706)

 อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหู เรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว ร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 12:59:56


ความคิดเห็นที่ 5 (1661707)

 ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้อง

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:00:18


ความคิดเห็นที่ 6 (1661708)

 ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:00:42


ความคิดเห็นที่ 7 (1661709)

  แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:00:59


ความคิดเห็นที่ 8 (1661710)

 เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:01:19


ความคิดเห็นที่ 9 (1661711)

  เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:01:37


ความคิดเห็นที่ 10 (1661712)

  ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:01:58


ความคิดเห็นที่ 11 (1661713)

  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:02:16


ความคิดเห็นที่ 12 (1661714)

   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:02:33


ความคิดเห็นที่ 13 (1661715)

 อย่าทำบาป โดยการทำร้ายพ่อ โดยเฉพาะพ่อหลวงผู้ประเสริฐที่สุด

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:02:49


ความคิดเห็นที่ 14 (1661716)

  ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:03:12


ความคิดเห็นที่ 15 (1661717)

    ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำลายสถาบันของเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:03:46


ความคิดเห็นที่ 16 (1661718)

 อย่าทำให้ประเทศไทยต้องมารบราฆ่าฟันกันเองเลย ขอให้นับถือและมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:04:04


ความคิดเห็นที่ 17 (1661719)

 อย่าทำให้ประเทศไทยต้องมารบราฆ่าฟันกันเองเลย ขอให้นับถือและมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:04:13


ความคิดเห็นที่ 18 (1661720)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:04:33


ความคิดเห็นที่ 19 (1661721)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:04:56


ความคิดเห็นที่ 20 (1661722)

 ในหลวง ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรมทหารพรานที่ ๔๖ วันที่ตอบ 2013-06-28 13:05:14


ความคิดเห็นที่ 21 (1684354)

 พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างเพื่อช่วยประชาชน พวกเรารักในหลวง

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท.ปิยะเนตร วันที่ตอบ 2014-08-07 14:44:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.