ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช article

 

 

 

     

 
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ แต่เดิมชาวลพบุรีเรียกงานประเพณีนี้ว่า "งานในวัง" ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้นำไปก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งมีดำริให้สร้างอนุสาวรีย์ในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐ ต่อมาจึงได้มีการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เกิดขึ้นจากแนวคิดของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี  กับนายเชาวน์วัศ  สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในขณะนั้น  ที่จะพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้าง   เมืองลพบุรีให้เจริญรุ่งเรือง   การจัดงานครั้งแรก ตั้งชื่องานว่า "นารายณ์รำลึก" ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" และจัดงานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒  ซึ่งเดิมแล้วมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ แต่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดลพบุรี จึงต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒ แทน
 
 
    
           
                 เดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือว่าเป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ในการจัดงานมีการตั้งคณะกรรมการกว่า ๒๐ คณะ รูปแบบ ของงานมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน  มีการถอดรูปแบบและจำลองเหตุการณ์ในครั้งประวัติศาสตร์ มีขบวนแห่ของชาติต่างๆ ที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีและเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  มีการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำประพันธ์ต่างๆ  มีร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้า  ตลอดจนขนมหวานในสมัยสมด็จพระนารายณ์มหาราช  มีการจุดประทีป โคมไฟให้เหมือนราตรีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในอดีต  มีการประกวดการแต่งกายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  และส่งเสริมให้ชาวลพบุรีแต่งกายไทยทั้งเมือง  มีผู้ให้การสนับสนุนและร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมาย
                งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในปัจจุบันนั้น  มีความตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมมากเนื่องจากมีการแสดงแสงสีเสียงที่อลังการ 
ภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย  แสดงวิถีชีวิตของคนโบราณ อีกทั้งมีเรือนไทยที่สวยงามรอให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีสินค้า OTOP ของจังหวัดต่างๆ มีผ้าไทยและเครื่องประดับจำหน่ายมากมาย
 

 

 

 

 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

 

 

 

 
เทศกาลงานประเพณี

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง article
งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี
ประเพณีชักพระศรีอารย์ วัดไลย์หรือประเพณีแห่พระศรีอารย์
ประเพณีใส่กระจาด
ประเพณีกำฟ้า
เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309