ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


รถไฟ

             การเดินทางโดยรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟสายเหนือ              ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง วันละหลายเที่ยว รายละเอียด              ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟ               หัวลำโพง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690,   0 2220              334,0 2220 444 สำรองตั๋วทางโทรศัพท์ 3 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน              60 วัน หรือที่เว็ปไซด์     www.railway.co.th 

 

 

 
 
ค้นหาเวลาเดินรถ โปรดเลือกสถานีต้นทาง - ปลายทาง เที่ยวไป   เยี่ยมชมวันนี้ 192 [ ทั้งหมด 157343 ]

สถานีต้นทาง

สถานีปลายทาง

 
ลำดับ
เลขขบวน
ประเภท
สถานีต้นทาง
เวลาออก
สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
303
ชานเมือง
กรุงเทพ
04:20
ลพบุรี
07:05
2
311
ชานเมือง
กรุงเทพ
04:40
รังสิต
05:25
3
407
ท้องถิ่น
นครสวรรค์
05:00
เชียงใหม่
14:47
4
403
ท้องถิ่น
พิษณุโลก
05:55
ศิลาอาสน์
07:40
5
409
ท้องถิ่น
อยุธยา
06:00
ลพบุรี
07:15
6
401
ท้องถิ่น
ลพบุรี
06:00
พิษณุโลก
10:50
7
111
เร็ว
กรุงเทพ
07:00
เด่นชัย
17:20
8
9
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ
08:30
เชียงใหม่
20:30
9
201
ธรรมดา
กรุงเทพ
09:25
พิษณุโลก
17:50
10
3
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ
10:50
สวรรคโลก
18:00
11
209
ธรรมดา
กรุงเทพ
11:20
บ้านตาคลี
15:35
12
211
ธรรมดา
กรุงเทพ
12:55
ตะพานหิน
19:45
13
207
ธรรมดา
กรุงเทพ
13:50
นครสวรรค์
18:45
14
109
เร็ว
กรุงเทพ
14:30
เชียงใหม่
05:30
15
315
ชานเมือง
กรุงเทพ
16:10
ลพบุรี
19:30
16
301
ชานเมือง
กรุงเทพ
16:30
ลพบุรี
20:05
17
313
ธรรมดา
กรุงเทพ
16:50
ชุมทางบ้านภาชี
19:15
18
317
ชานเมือง
กรุงเทพ
17:25
ลพบุรี
20:25
19
1
*ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ
18:00
เชียงใหม่
07:15
20
305
ชานเมือง
กรุงเทพ
18:10
อยุธยา
19:50
21
11
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ
19:20
เชียงใหม่
07:40
22
13
*ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ
19:35
เชียงใหม่
09:45
23
105
เร็ว
กรุงเทพ
19:50
ศิลาอาสน์
04:00
24
107
เร็ว
กรุงเทพ
20:10
เด่นชัย
06:15
25
115
เร็ว
กรุงเทพ
20:55
พิษณุโลก
05:23
26
51
ด่วน
กรุงเทพ
22:00
เชียงใหม่
12:45
ตัวอักษรสีเขียว "รถไฟฟรีเพื่อประชาชน" ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2551 - วันที่ 31 มกราคม 2552
หมายเหตุ ขบวน 303 , 305 , 313 , 315 , 317 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาเวลาเดินรถ โปรดเลือกสถานีต้นทาง - ปลายทาง เที่ยวกลับ   เยี่ยมชมวันนี้ 192 [ ทั้งหมด 157343 ]

สถานีต้นทาง

สถานีปลายทาง

  
ลำดับ
เลขขบวน
ประเภท
สถานีต้นทาง
เวลาออก
สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
116
เร็ว
พิษณุโลก
19:20
กรุงเทพ
03:20
2
4
ด่วนพิเศษ
สวรรคโลก
19:40
กรุงเทพ
03:30
3
108
เร็ว
เด่นชัย
19:05
กรุงเทพ
05:10
4
52
ด่วน
เชียงใหม่
14:50
กรุงเทพ
05:30
5
14
*ด่วนพิเศษ
เชียงใหม่
16:30
กรุงเทพ
06:40
6
2
*ด่วนพิเศษ
เชียงใหม่
17:50
กรุงเทพ
07:00
7
314
ชานเมือง
ชุมทางบ้านภาชี
04:45
กรุงเทพ
07:15
ขบวน"314" - ฟรี
8
306
ชานเมือง
อยุธยา
05:50
กรุงเทพ
07:50
ขบวน"306" - ฟรี
9
316
ชานเมือง
ลพบุรี
04:40
กรุงเทพ
08:20
ขบวน"316" - ฟรี
10
302
ชานเมือง
ลพบุรี
05:15
กรุงเทพ
08:50
ขบวน"302" - ฟรี
11
10
ด่วนพิเศษ
เชียงใหม่
21:00
กรุงเทพ
09:10
12
318
ชานเมือง
ลพบุรี
06:10
กรุงเทพ
09:15
ขบวน"318" - ฟรี
13
208
ธรรมดา
นครสวรรค์
05:00
กรุงเทพ
09:50
ขบวน"208" - ฟรี
14
304
ชานเมือง
ลพบุรี
08:00
กรุงเทพ
10:35
ขบวน"304" - ฟรี
15
212
ธรรมดา
ตะพานหิน
05:30
กรุงเทพ
12:20
ขบวน"212" - ฟรี
16
202
ธรรมดา
พิษณุโลก
06:05
กรุงเทพ
14:05
ขบวน"202" - ฟรี
17
106
เร็ว
ศิลาอาสน์
07:30
กรุงเทพ
15:05
18
112
เร็ว
เด่นชัย
07:20
กรุงเทพ
18:00
19
410
ท้องถิ่น
ศิลาอาสน์
16:30
พิษณุโลก
18:10
ขบวน"410" - ฟรี
20
402
ท้องถิ่น
พิษณุโลก
13:45
ลพบุรี
18:35
ขบวน"402" - ฟรี
21
408
ท้องถิ่น
เชียงใหม่
09:20
นครสวรรค์
19:45
ขบวน"408" - ฟรี
22
12
ด่วนพิเศษ
เชียงใหม่
08:45
กรุงเทพ
20:25
23
210
ธรรมดา
บ้านตาคลี
16:00
กรุงเทพ
20:35
ขบวน"210" - ฟรี
24
102
เร็ว
เชียงใหม่
06:45
กรุงเทพ
21:10
ขบวน"102" - ฟรี
ตัวอักษรสีเขียว "รถไฟฟรีเพื่อประชาชน" ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2551 - วันที่ 31 มกราคม 2552
หมายเหตุ ขบวน 306 , 308 , 310 , 316 , 318 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 302 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 
 

 
ข้อมูลการเดินทาง

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 article
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2
รถตู้
รถยนต์ส่วนตัวCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309