ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


การแข่งขันนักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "นครสุโขทัยเกมส์" คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตกีฬาที่ 1 article

จังหวัดลพบุรี ส่งนักกีฬา นักศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนเขตกีฬาที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551 ณ จังหวัดอ่างทอง เพื่อไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2551 "นครสุโขทัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2552 ณ จังหวัดสุโขทัย

โดยสามารถอ่านระเบียบการแข่งขันได้ที่ = > sukhothaigames.pdf
ข่าวสารวงการกีฬา

มุมที่ 5 โดยมังกรทอง ( 7 ต.ค. 2551) article
มุมที่ 5 โดยมังกรทอง ( 6 ต.ค.2551) article
มุมที่ 5 โดยมังกรทอง (5 ต.ค.2551) article
คอลัมน์ สปอร์ตสแควร์ (5 ต.ค.2551) article
ผ่าน 6 ขวบแล้ว! ก.ท่องเที่ยวกีฬา [4 ต.ค. 51 - 04:46] article
มุมที่ 5 โดยมังกรทอง article
เก็บตกขอบสนาม
คาร์ฟรีเดย์มีทุกวัน
คอลัมน์ สปอร์ตแสควร์
คอลัมน์ : ข่าวย่อยกีฬาโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309