ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ไข่เค็มดินสอพอง

             ไข่เค็มดินสอพอง   ของฝากที่มีชื่อเสียงของลพบุรี โดยนำดินสอพองมาผสมกับเกลือและน้ำตามสัดส่วน ใช้พอกไข่แล้วคลุกเคล้าลงในขี้เถ้าแกลบ เก็บไว้ตามกำหนดเวลาแล้วนำมาบรรจุกล่องจำหน่าย ไข่เค็มดินสอพองลพบุรี ไม่เค็มมากนัก สามารถนำไปทำไข่หวาน ไข่ดาว ไข่ต้ม และปรุงอาหารได้ ที่ขึ้นชื่อ ไข่เค็มผัดพริกขิงแหล่งผลิตได้แก่
           
  • ชมรมแม่บ้านพัน ปจว. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ ถนนนารายณ์มหาราช โทร.0 3642  1700-9
          • โรงงานวรชัย  131  หมู่ 8  ตำบลป่าตาล  อ.เมือง
        

   
ของดีประจำจังหวัด

หมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่
ส้มฟัก, ปลาส้ม
วุ้นน้ำมะพร้าว
เครื่องทองเหลืองบ้านท่ากระยาง article
การจักสาน
จำปีสิรินธร
หมู่บ้านแกะสลักหินทรายCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309