ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ประเพณีชักพระศรีอารย์ วัดไลย์หรือประเพณีแห่พระศรีอารย์

             ประเพณีชักพระศรีอาริย์  วัดไลย์   หรือประเพณีแห่พระศรีอาริย์ ถือปฏิบัติกันมาช้านานในวันขึ้น  14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี  ทางวัดจะจัดให้มีการอัญเชิญพระศรีอาริย์มาประดิษฐานบนแท่นตะเฆ่ แล้วให้ประชาชนร่วมกันชักพระไปทางทิศเหนือ เริ่มจากวัดไลย์ไปสุดทางที่วัดท้องคุ้ง แล้วชักกลับมายังวัดไลย์ ระหว่างทางจะมีผู้เข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก มีการหยุดขบวนในแต่ละจุด เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้สรงน้ำและนมัสการตลอดระยะทางจะมีผู้ตั้งโรงทานสำหรับเลี้ยงอาหารฟรีแก่ผู้เข้าร่วมขบวนแห่นับสิบ
เทศกาลงานประเพณี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช article
งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง article
งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี
ประเพณีใส่กระจาด
ประเพณีกำฟ้า
เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309