ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


หมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่

                     

               หมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่   เป็นแหล่งทอผ้าพื้นเมืองลายเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนเรียกว่า มัดหมี่ ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบลายผ้าและสีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น นับเป็นแหล่งทอผ้ามัดหมี่ที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมของประเทศ มีการรวมกลุ่มกันทอตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในแถบ ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านทราย ตำบลหินปักศูนย์สาธิตและจำหน่าย ได้แก่
               •  ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์ 84 หมู่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ โทร. (036) 471847
               •  กลุ่มทอผ้าบ้านหมี่   80 หมู่ 1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่  โทร.
(036) 471904
ของดีประจำจังหวัด

ไข่เค็มดินสอพอง
ส้มฟัก, ปลาส้ม
วุ้นน้ำมะพร้าว
เครื่องทองเหลืองบ้านท่ากระยาง article
การจักสาน
จำปีสิรินธร
หมู่บ้านแกะสลักหินทรายCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309