ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


วุ้นน้ำมะพร้าว

 

              วุ้นน้ำมะพร้าว   ของฝากขึ้นชื่อของลพบุรี ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยผลิตในรูปของอาหาร (ของหวาน) ใช้รับประทานกับน้ำแข็ง   ตัววุ้นเกิดจากกระบวนการหมักน้ำส้มสายชูด้วยน้ำมะพร้าวกับ  จุลินทรีย์ที่ผลิตกรดน้ำส้ม จะเกิดแผ่นวุ้นลอยบนผิวหน้าของน้ำส้มสายชูหมัก มีสีขาวคล้ายดอกเห็ด จะขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาของการหมัก  เรียกกันว่า "เห็ดวุ้นน้ำมะพร้าว" หรือ "วุ้นมะพร้าว" หลังจากนั้นก็จะนำแผ่นวุ้นมาผสมกับน้ำเชื่อมรสต่าง ๆ บรรจุขวดแหล่งผลิต ได้แก่ 
              •  โรงงานน้ำทิพย์วุ้นมะพร้าว 110 หมู่ 9 ต.บางขันหมาก อำเภอเมือง โทร. (036) 420590
              •  ณัฐธิดาฟาร์ม  82 หมู่ 6 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง  โทร.(036) 645150

 
ของดีประจำจังหวัด

หมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่
ไข่เค็มดินสอพอง
ส้มฟัก, ปลาส้ม
เครื่องทองเหลืองบ้านท่ากระยาง article
การจักสาน
จำปีสิรินธร
หมู่บ้านแกะสลักหินทรายCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309