ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


การจักสาน

         

 

                 งานจักสานที่จังหวัดลพบุรี ที่เป็นผลงานเข้าข่ายถึงขั้นงานหัตถศิลป์ ยัสามารถเสาะหาได้เช่นกัน  เช่น "การสานตะกร้า" ที่บ้านมหาสอน ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่  วัสดุที่นำมาใช้ได้แก่ หวาย และไม้ไผ่

 

                การทอเสื่อกก  ที่บ้านท่าดินดำ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล  วัสดุที่ใช้คือต้นกก ส่วนใหญ่นำมาทอเป็นเสื่อ มักใช้กก สามเหลี่ยม หรือกกรังกา  โดยนำกกมาจักเป็นเส้น นำไปตากแดดให้แห้ง  จากนั้นนำมาย้อมสีตามความนิยม  ตากให้แห้ง  แล้วจึงนำมาทอให้มีสีสันตามจินตนาการ หรือความนิยมของลูกค้า

 

 

                  การสานผักตบชวา  ที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง โดยนำผักตบชวามาตากให้แห้ง  นำไปเข้าเครื่องรีด เพื่อให้เส้นแบน นำเข้าตู้อบควันกำมะถัน เพื่อฆ่าเชื้อโรค และทำให้เส้นผักตบชวาเหนียว นุ่ม จากนั้นจึงนำมาถักเป็นเปียเส้นเล็ก ๆ (เรียกว่า "ไพล")  แล้วจึงนำไปสานเป็นกระเป๋า  หรือตะกร้าต่อไป ถ้าต้องการให้มีสีก็อาจจะย้อมสีก่อนที่จะนำมาถักก็ได้

 

 

                     
ของดีประจำจังหวัด

หมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่
ไข่เค็มดินสอพอง
ส้มฟัก, ปลาส้ม
วุ้นน้ำมะพร้าว
เครื่องทองเหลืองบ้านท่ากระยาง article
จำปีสิรินธร
หมู่บ้านแกะสลักหินทรายCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309