ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

 

            สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง   ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลท่าดินดำ การเดินทางจากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางสายลพบุรี - โคกสำโรง (ทางหลวงหมายเลข 1) - ชัยบาดาล (ทางหลวงหมายเลข 205)  ถึงบริเวณที่บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 21 แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 2089 ไปอำเภอท่าหลวงประมาณ 12 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ำตกอีกประมาณ 7 กม.น้ำตกวังก้านเหลืองนี้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เนื่องจากมีต้นน้ำเกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากบริเวณน้ำตกประมาณ 1.5 กม.สถานที่ติดต่อ   สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์   1  (036) 347105, 347106,347446น้ำตกไร่พรพรรณ    อยู่ในเขตตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง ห่างจากน้ำตกวังก้านเหลืองประมาณ    2 กม. เป็นน้ำตกจำลอง มีสไลเดอร์ คล้ายกับที่สวนสยาม ในบริเวณตัวน้ำตกจะมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ (02) 2746197 , (036) 429698 หรือ (081) 7530179
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สวนสัตว์สระแก้ว
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ article
ทุ่งทานตะวัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ศาลพระกาฬ
พระปรางค์สามยอด article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเขาพระงาม หรือวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
วัดยาง ณ รังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระที่นังไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
วัดตองปุ
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดนครโกษา
บ้านหลวงรับราชพูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์
วัดเสาธงทอง
เทวสถานปรางค์แขก
ศาลหลักเมือง หรือศาลลูกศร
สวนสัตว์ลพบุรี
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
วัดไลย์
เขาสมอคอน
หอไตรวัดท่าแค
เขาวงพระจันทร์
พิพิธภันฑ์บ้านโป่งมะนาว
เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)
น้ำตกสวนมะเดื่อ
สระแก้ว
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
วัดชีป่าสิตารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309