ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


วัดเขาพระงาม หรือวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร

 

 

                 วัดเขาพระงาม หรือ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร   ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาพระงาม เดิมเป็นวัดร้าง  สร้างมาแต่     สมัยใดไม่ปรากฏ ต่อมาปี พ.ศ.2455 เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสพระนครกับพระสงฆ์ 2 รูป  ได้ธุดงค์มาพักที่วัดนี้   แล้วเห็นว่า      มีภูมิประเทศดี จึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นที่ไหล่เขา  ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วาสูงจากหน้าตักถึงยอดพระเศียร 18 วา  เส้นพระศกทำด้วยไหกระเทียมและถวายพระนามว่า "พระพุทธนฤมิตมัธยมพุทธกาล" ภายหลังมีการบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2469 จึงเปลี่ยนนามใหม่ว่า"พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล" จนถึงทุกวันนี้การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ลพบุรี-โคกสำโรง) ระยะทางประมาณ 12 กม. จากศาลากลาง จังหวัดลพบุรี เมื่อเดินทางเข้าใกล้บริเวณวัด จะแลเห็นพระพุทธรูปสีขาว เดินตระหง่านอยู่บนเชิงเขา มีรถโดยสารประจำทางสายลพบุรี-เขาพระงาม-ศูนย์การบิน ผ่านหน้าวัดบริการระหว่างเวลา 06.00-20.30 น. ต้นทางอยู่ที่วัดพรหมมาสตร์


 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สวนสัตว์สระแก้ว
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ article
ทุ่งทานตะวัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ศาลพระกาฬ
พระปรางค์สามยอด article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดยาง ณ รังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระที่นังไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
วัดตองปุ
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดนครโกษา
บ้านหลวงรับราชพูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์
วัดเสาธงทอง
เทวสถานปรางค์แขก
ศาลหลักเมือง หรือศาลลูกศร
สวนสัตว์ลพบุรี
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
วัดไลย์
เขาสมอคอน
หอไตรวัดท่าแค
เขาวงพระจันทร์
พิพิธภันฑ์บ้านโป่งมะนาว
เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)
น้ำตกสวนมะเดื่อ
สระแก้ว
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
วัดชีป่าสิตารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309