ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

 

 

  

                        ตั้งอยู่ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์  นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย  ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466  แบ่งอาคารจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุเป็น 4 อาคาร  คือ

 

 

                    1.  พระที่นั่งพิมานมงกุฎ  จัดแสดงหลักฐานโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์  ที่พบจากแหล่งโบราณคดีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแหล่งโบราณคดีจังหวัดลพบุรี โครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา เตาดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ทำจากโลหะ  ภาชนะสำริด เครื่องประดับทำจากหินและเปลือกหอยเป็นต้นที่

 

                   2.  พระที่นั่งจันทรพิศาล   อาคารด้านหน้าจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   และโบราณวัตถุที่ทำด้วยหินขนาดใหญ่  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป  และห้องด้านหลังจัดแสดงงานประณีตศิลป์สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์         

 

                  3.  หมู่ตึกพระประเทียบ(อาคารชีวิตไทยภาคกลาง)  เดิมเป็นห้องเครื่องในสมัยรัชกาลที่ 4  จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนา ได้แก่  คราด  ไถ  เกวียน  สีฝัด  และเครื่องมือจับปลา  เป็นต้น 

                                           

 

                  4.     พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่    จัดแสดงหนังใหญ่ เรื่อง รามเกียรติ์  ซึ่งได้มาจากวัดตะเคียน  ตำบลท้ายตลาด   อำเภอเมืองลพบุรี

                  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์  เปิดทำการระหว่างเวลา  08.30 - 16.30  น.เว้นวันจันทร์และอังคาร อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10.- บาท ชาวต่างประเทศ 30.- บาทยกเว้นนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และพระภิกษุ ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม ส่วนพระนารายณ์ราชนิเวศน์  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.  โทร. (036) 411458 หรือ www.thailandmuseum.com และ  www.fineart.com

  
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สวนสัตว์สระแก้ว
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ article
ทุ่งทานตะวัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ศาลพระกาฬ
พระปรางค์สามยอด article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเขาพระงาม หรือวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
วัดยาง ณ รังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระที่นังไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
วัดตองปุ
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดนครโกษา
บ้านหลวงรับราชพูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์
วัดเสาธงทอง
เทวสถานปรางค์แขก
ศาลหลักเมือง หรือศาลลูกศร
สวนสัตว์ลพบุรี
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
วัดไลย์
เขาสมอคอน
หอไตรวัดท่าแค
เขาวงพระจันทร์
พิพิธภันฑ์บ้านโป่งมะนาว
เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)
น้ำตกสวนมะเดื่อ
สระแก้ว
วัดชีป่าสิตารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309