ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


โพธิ์เงินปลาเผา

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

ชื่อร้าน : โพธิ์เงินปลาเผา
ที่อยู่ :       180 หมู่ 1 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ทางแยกบายพาสท่าวุ้ง ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ถนน :       ลพบุรี-สิงห์บุรี
ตำบล :     โพตลาดแก้ว
โทรศัพท์ : 08 5992 0441
อีเมล์ :      jeerasak-111@hotmail.com
ร้านอาหาร

กินเส้น
น่านน้ำป่าสัก
ชาวเขื่อน
ครัวบ้านนอก
ครัวบ้านเขื่อน
ครัวป่าสัก
ภูพานปลาเผา
บ่อเงินปลาเผา
สวนอาหารทานตะวัน
สหายจัน
เล็ก เล็ก ชวนชิม
ผึ้งหลวง
สุกี้แหลมทอง
สระแก้วสุกี้
ไทยสว่าง
ลพบุรีสเต็กเฮ้าส์ สาขา 1
ลพบุรีสเต็กเฮ้าส์ สาขา 2
มัดหมี่
ปาปี
พลอย
ร้อยเอ็ด
แก้วเจ้าจอม
ครัวนารายณ์
สหายพันตา
แสงสว่าง
ไวท์เฮาส์การ์เด้นท์
จิราพร
สวนอาหารบัวหลวง
วังน้ำทิพย์
วาสนา
ลพบุรีอินน์คาเฟ่ โรงแรมลพบุรีอินน์
ปรางค์ทองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309