ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ชาวเขื่อน

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

ชื่อร้าน : ชาวเขื่อน
ที่อยู่ :
       ทางหลวงหมายเลข 3017 หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 98/5 หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ซอย : -
ถนน : -
ตำบล :     หนองบัว
โทรศัพท์ : 0 3649 4030, 08 1947 2756
ร้านอาหาร

โพธิ์เงินปลาเผา
กินเส้น
น่านน้ำป่าสัก
ครัวบ้านนอก
ครัวบ้านเขื่อน
ครัวป่าสัก
ภูพานปลาเผา
บ่อเงินปลาเผา
สวนอาหารทานตะวัน
สหายจัน
เล็ก เล็ก ชวนชิม
ผึ้งหลวง
สุกี้แหลมทอง
สระแก้วสุกี้
ไทยสว่าง
ลพบุรีสเต็กเฮ้าส์ สาขา 1
ลพบุรีสเต็กเฮ้าส์ สาขา 2
มัดหมี่
ปาปี
พลอย
ร้อยเอ็ด
แก้วเจ้าจอม
ครัวนารายณ์
สหายพันตา
แสงสว่าง
ไวท์เฮาส์การ์เด้นท์
จิราพร
สวนอาหารบัวหลวง
วังน้ำทิพย์
วาสนา
ลพบุรีอินน์คาเฟ่ โรงแรมลพบุรีอินน์
ปรางค์ทองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309