ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ภูพานปลาเผา

 

 

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

ชื่อร้าน : ภูพานปลาเผา
ที่อยู่ :
       84/6 หมู่ 13 ถนนเลี่ยงเมือง (สายลพบุรี-บ้านเบิก)ตรงข้ามร้านบ่อเงินปลาเผา ตำบลโพธิ์เก้าต้น                 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ซอย : -
ถนน :      ถนนเลี่ยงเมือง (สายลพบุรี-บ้านเบิก)
ตำบล :    โพธิ์เก้าต้น
โทรศัพท์ : 08 1853 4970
ร้านอาหาร

โพธิ์เงินปลาเผา
กินเส้น
น่านน้ำป่าสัก
ชาวเขื่อน
ครัวบ้านนอก
ครัวบ้านเขื่อน
ครัวป่าสัก
บ่อเงินปลาเผา
สวนอาหารทานตะวัน
สหายจัน
เล็ก เล็ก ชวนชิม
ผึ้งหลวง
สุกี้แหลมทอง
สระแก้วสุกี้
ไทยสว่าง
ลพบุรีสเต็กเฮ้าส์ สาขา 1
ลพบุรีสเต็กเฮ้าส์ สาขา 2
มัดหมี่
ปาปี
พลอย
ร้อยเอ็ด
แก้วเจ้าจอม
ครัวนารายณ์
สหายพันตา
แสงสว่าง
ไวท์เฮาส์การ์เด้นท์
จิราพร
สวนอาหารบัวหลวง
วังน้ำทิพย์
วาสนา
ลพบุรีอินน์คาเฟ่ โรงแรมลพบุรีอินน์
ปรางค์ทองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309