ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

             

                กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้แก่ การสาธิตการดำรงชีพในป่า การกระโดดหอสูง 34 ฟุต   การฝึกกระโดดร่มจากบอลลูน การยิงปืน ไต่หน้าผา ทัวร์ป่าทางทหาร และชมพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ซึ่งจัดแสดงภาพและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรบพิเศษ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันสถานที่ติดต่อ : สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกจังหวัดลพบุรี   โทรศัพท์ (036) 412192 หรือ www.speial-force-tour.siam4x4.com
กิจกรรมท่องเที่ยว

“ทัวร์ 9 วัด วัง เวียงละโว้ ”
“สะพายเป้ หิ้วกล้อง ท่องไพร”
“ไหว้พระ-ล่องเรือ-นั่งรถราง”
" หัตถกรรมจักสาน ตำนานวีรชน ยลเมืองละโว้"
“ กราบพระขอพร นอนเมืองโบราณ เบิกบานล่องแก่ง”
ลพบุรี - สระบุรี ครอบครัว/ วัฒนธรรม
ชวนเที่ยวทุ่ง กินนม ชมเขื่อน โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
ชวนเที่ยวทุ่ง กินนม ชมเขื่อน โปรแกรมที่ 2
ชวนเที่ยวทุ่ง กินนม ชมเขื่อน โปรแกรมที่ 1
กิจกรรมตีกอล์ฟ
สปาเพื่อสุขภาพCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309