ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


น้ำตกสวนมะเดื่อ

    น้ำตกสวนมะเดื่อ

               น้ำตกสวนมะเดื่อ    ตั้งอยู่ที่บ้านสวนมะเดื่อ  หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยขุนราม  อำเภอพัฒนานิคม (อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพียง 23 กิโลเมตร ลาดยางตลอดเส้นทาง) เกิดจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ใต้หิน  ทำให้น้ำใสสะอาด  ในลำคลองธรรมชาติ  น้ำตกบางชั้นเป็นน้ำร้อนผุดธรรมชาติ    ในบริเวณน้ำตก ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม 
จำนวนมากกว่า  12 ชั้น

    


น้ำตกชั้นที่ 1  ชั้นน้ำตกสองสาย  เป็นน้ำตกที่สายน้ำแบ่งออกเป็นสองสายไหลต่อเนื่องกันอย่างสวยงาม
น้ำตกชั้นที่ 2  ชั้นน้ำตกมิตรภาพ  เป็นน้ำตกขนาดเล็กหลายชั้นไหลต่อเนื่องกันอย่างสวยงาม
น้ำตกชั้นที่ 3  ชั้นน้ำตกมะเดื่องามล้ำ  เป็นน้ำตกที่มีต้นมะเดื่อขึ้นเป็นจำนวนมาก  มีต้นมะเดื่อสองสายพันธุ์ในบริเวณเดียวกัน
น้ำตกชั้นที่ 4  ชั้นน้ำตกถ้ำมหัศจรรย์ ใต้น้ำตกมีถ้ำมหัศจรรย์ใหญ่ที่สวยงามดุจถ้ำเพชรที่เกิดจากธรรมชาติ
น้ำตกชั้นที่ 5  ชั้นน้ำตกถ้ำชวนชม   ใต้น้ำตกมีถ้ำมหัศจรรย์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งและชั้นน้ำตกนี้เป็นจุดชวนชมดูน้ำตกสวนมะเดื่อ
น้ำตกชั้นที่ 6  ชั้นน้ำตกผางาม  บริเวณน้ำตกมีผาที่สวยงามโดยรอบ ๆ
น้ำตกชั้นที่ 7  ชั้นน้ำตกผาต้นไทร  มีน้ำผุดที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำตกไหลออกจากใต้ดิน และมีต้นไทรป่าขนาดใหญ่ให้ชม
น้ำตกชั้นที่ 8  ชั้นน้ำตกวังมัจฉา  บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ธรรมชาติ  มีพันธุ์หลายสายพันธุ์อย่างมากมาย
น้ำตกชั้นที่ 9  ชั้นน้ำตกแก้วศรีจันทร์   มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ธรรมชาติ  ต้นไม้อายุกว่า 100 ปี จำนวนมาก 
                   พบต้นไม้ดึกดำบรรพ์หลายต้น (ซึ่งยังหาชื่อเรียกไม่ได้)
น้ำตกชั้นที่ 10  ชั้นน้ำตกวังกระทิง  เป็นชั้นน้ำตกที่อดีตเคยมีฝูงกระทิงป่าลงมากินน้ำและเล่นน้ำ  จนเป็นเหตุของชื่อ                                   หมู่บ้านซับกระทิง
น้ำตกชั้นที่ 11 ชั้นน้ำตกตากฟ้า  เป็นชั้นน้ำตกกว้างใหญ่  น้ำใสเห็นตัวปลาอย่างสวยงาม
น้ำตกชั้นที่ 12  ชั้นน้ำตกวังขุนราม   เป็นชั้นน้ำตกที่สวยงามสุดยอดของน้ำตกสวนมะเดื่อ  

                           ตลอดบริเวณน้ำตกระยะทางประมาณ  1.5 กิโลเมตร  เป็นน้ำตกทีเพิ่งปรากฎสู่สายตาประชาชน  เป็นน้ำตกที่ได้รับการจัดลำดับอยู่ในน้ำตกชั้นแนวหน้าของประเทศไทย  ปัจจุบันจึงจัดบริเวณน้ำตกเป็น  "อุทยานการศึกษาธรรมชาติแห่งชาติห้วยขุนราม"             
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สวนสัตว์สระแก้ว
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ article
ทุ่งทานตะวัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ศาลพระกาฬ
พระปรางค์สามยอด article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเขาพระงาม หรือวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
วัดยาง ณ รังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระที่นังไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
วัดตองปุ
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดนครโกษา
บ้านหลวงรับราชพูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์
วัดเสาธงทอง
เทวสถานปรางค์แขก
ศาลหลักเมือง หรือศาลลูกศร
สวนสัตว์ลพบุรี
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
วัดไลย์
เขาสมอคอน
หอไตรวัดท่าแค
เขาวงพระจันทร์
พิพิธภันฑ์บ้านโป่งมะนาว
เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)
สระแก้ว
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
วัดชีป่าสิตารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309