ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ชวนเที่ยวทุ่ง กินนม ชมเขื่อน โปรแกรมที่ 1

 

โปรแกรมที่ 1 ทุ่งทานตะวัน - ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทานตะวัน , ผึ้ง - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว
- น้ำตกสวนมะเดื่อ
07.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร  ใช้ถนนวิภาวดีรังสิต  เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)                ผ่านจังหวัดสระบุรี  ผ่านอำเภอพระพุทธบาท  แยกซ้ายมือไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่แยกพุแค เข้าสู่ทางหลวง               หมายเลข 21 ผ่านช่องเขาขาดเข้าสู่เขตอำเภอพัฒนานิคม  และบริเวณเทศกาลทุ่งทานตะวันบานที่จังหวัดลพบุรี                (โดยสามารถชมทุ่งทานตะวันได้ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน - มกราคม)
09.00 น.  ชมความงามของทุ่งทานตะวันบริเวณทางหลวงหมายเลข 21  เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข  3334  ชมทุ่ง                        ทานตะวันบริเวณสองข้างทาง
10.30 น.  ชมการแปรรูปผลผลิตจากทานตะวันที่กลุ่มแม่บ้านตำบลชอนน้อย  เช่น  คุกกี้ทานตะวัน , เมล็ดทานตะวันอบแห้ง               ข้าวเกรียบทานตะวัน ข้าวตังทานตะวัน  แล้วเดินทางไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
11.30 น.  แวะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ผึ้ง  ซ24  ดูกรรมวิธีเลี้ยงผึ้งและเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์จากผึ้งเพลิดเพลินกับการซื้อ               น้ำผึ้ง  รวงผึ้งสด ๆ และเครื่องประทินผิวต่าง ๆ
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ช่น ร้านบ้านเขื่อน  ร้านบ้านนอก  ร้านชาวเขื่อน                และร้านเคียงเขื่อน ซึ่งมีเมนูอาหารโดดเด่น โดยเฉพาะเมนูอาหารปลา เช่น ปลาคัง  ปลาบึก ปลาม้า  ปลากระทิง                ปลาตะเพียน  และกุ้งแม่น้ำ
13.30 น.  แวะชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หรือโครงการพัฒนาลุ่มป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนั่งรถไฟเล็กชมรอบเขื่อน                ชมวิวบริเวณสันเขื่อนและชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก
15.00 น.  ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  มุ่งหน้าสู่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ต. ห้วยขุนราม ประมาณ 26.5  กิโลเมตร               ใช้เส้นทางสายลพบุรี - โคกตูม -พัฒนานิคม - อ. วังม่วง (สระบุรี)
16.00 น.  เยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว  แหล่งโบราณคดีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์  อายุประมาณ  2,500 -                    3,000 ปี  ประมาณยุค"บ้านเชียงตอนปลาย"
17.00 น.  ชมบรรยากาศของสายน้ำและธรรมชาติของน้ำตกสวนมะเดื่อ  ย้อมเส้นทางเดิมก่อนถึงแหล่งโบราณคดี               บ้านโป่งมะนาวเพียง  2  กิโลเมตร
18.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมท่องเที่ยว

“ทัวร์ 9 วัด วัง เวียงละโว้ ”
“สะพายเป้ หิ้วกล้อง ท่องไพร”
“ไหว้พระ-ล่องเรือ-นั่งรถราง”
" หัตถกรรมจักสาน ตำนานวีรชน ยลเมืองละโว้"
“ กราบพระขอพร นอนเมืองโบราณ เบิกบานล่องแก่ง”
ลพบุรี - สระบุรี ครอบครัว/ วัฒนธรรม
ชวนเที่ยวทุ่ง กินนม ชมเขื่อน โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
ชวนเที่ยวทุ่ง กินนม ชมเขื่อน โปรแกรมที่ 2
กิจกรรมตีกอล์ฟ
สปาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309