ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ชวนเที่ยวทุ่ง กินนม ชมเขื่อน โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว  2  วัน  1  คืน
โปรแกรมที่ 1  เส้นทางเดินเท้าเที่ยวเมืองลพบุรี-พระนารายณ์ราชนิเวศน์ -ไหว้พระกาฬ-พระปรางค์สามยอด - ทุ่งทานตะวัน - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว - น้ำตกสวนมะเดื่อ


 วันแรก
07.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร  ใช้ถนนวิภาวดีรังสิต  เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  (ถนนพหลโยธิน)               ผ่านจังหวัดสระบุรี  เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดลพบุรี
09.30 น.  แวะรับประทานอาหารเช้าแถวตลาด  จากนั้นเริ่มเส้นทางเดินเท้าชมศิลปะเมืองละโว้   เริ่มจากการชมวัดพระศรี                    รัตนมหาธาตุ  สักการะพระบรมสารีริกธาตุ  ณ  ปรางค์ประธาน
10.30 น.  จากวัดมหาธาตุ เดินมายังวัดวิศรารามวรวิหาร ชมจิตรกรรมฝาผนัง และเลยไปวัดเชิงท่า  ชมพิพิธภัณฑ์โสภณศิลป์
11.30 น.  เดินย้อนมาที่ถนนเทพราชา  เข้าถนนราชดำเนินถึงประตูแวะชมพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์  และพิพิธภัณฑ์                     สมเด็จพระนารายณ์
13.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวันด้านนอกพระราชวัง
14.00 น.  เดินทางต่อไปวัดเสาธงทอง   นมัสการหลวงพ่อโตและแวะต่อไปศาลลูกศร
15.00 น.  จากนั้นไปชมสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ที่บ้านหลวงรับราชฑูต  บ้านวิชาเยนทร์
15.30 น.  กลับมาชมโบราณสถานที่พระปรางค์สามยอด  แวะไหว้ศาลพระกาฬ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลพบุรี
16.30 น.  ชมการทำดินสอพองที่หมู่บ้านหินสองก้อน  และแวะไปเขาพระงามและซื้อของฝากที่ศูนย์จำหน่ายผ้ามัดหมี่
18.30 น.  เดินเที่ยวตลาดโต้รุ่ง  แวะรับประทานอาหารเย็นก่อนเข้าที่พักในตัวเมือง

วันที่  สอง
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางจากลพบุรี เข้าสู่เขตอำเภอพัฒนานิคม  และชมบริเวณเทศกาลทุ่งทานตะวัน                ที่ลพบุรี  (โดยสามารถชมทุ่งทานตะวันได้  ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน - มกราคม)
09.00 น.  แวะชมความงามของทุ่งทานตะวันบริเวณทางหลวง  และเส้นทางผ่าน  (สอบถามบริเวณพื้นที่ปลูกก่อนเดินทาง)
11.00 น.  ย้อนกลับเส้นทางเดิมเลี้ยวขวา  (ทางหลวงหมายเลข 21)  มุ่งหน้าสู่ โอ  เอ  ซิสฟาร์ม  ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ               ครบวงจรในทุ้งหญ้าฯ  โดยเลี้ยวซ้าย  (ทางหลวงหมายเลข  5047)   ต่อจากนั้นสู่อำเภอพัฒนานิคม  (ทางหลวง               หมายเลข  3017)  แวะไหว้พระวัดคีรีโสภณ  (วัดพระนอน)  ซ.26
11.30 น.  ไหว้พระวัดเขาพระนอน  ตั้งอยู่ใน ต. พัฒนานิคม ห่างจากตัวอำเภอ  9 กม. จากปากทางเข้ามาอีก  2 กม.  ด้านใน                วัดมีทางบันได  และทางรถเพื่อขึ้นมานมัสการ  พระพุทธไสยาสน์รัศมีบนเขา  เห็นบรรยากาศโดยรอบที่สวยงาม
12.00 น.  แวะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ผึ้ง  ซ.24  ดูกรรมวิธีเลี้ยงผึ้งและเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์จากผึ้งเพลิดเพลินกับการเลือก               ซื้อน้ำผึ้ง รวงผึ้งสด ๆ และเครื่องประทินผิวต่าง ๆ
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  เช่น ร้านบ้านนอก ร้านชาวเขื่อน  ร้านเคียงเขื่อน               ซึ่งมีเมนูอาหารโดดเด่น  โดยเฉพาะเมนูอาหารปลา  เช่น  ปลาคัง  ปลาบึก  ปลาม้า ปลากระทิง  ปลาตะเพียน                      และกุ้งแม่น้ำ
13.30 น.  แวะชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  หรือโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยนั่งรถไปเล็กชม               รอบเขื่อน  ชมวิวบริเวณสันเขื่อน  และชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก
15.30 น.  เยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว  แหล่งโบราณคดีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์  อายุประมาณ  2,500 -                       3,000  ปี  ประมาณยุค "บ้านเชียงตอนปลาย"
16.30 น.  ชมบรรยากาศของสายน้ำและธรรมชาติของน้ำตกสวนมะเดื่อ     ย้อนเส้นทางเดิมก่อนถึงแหล่งโบราณคดีบ้าน                     โป่งมะนาว  เพียง  2  กม.
17.30 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมท่องเที่ยว

“ทัวร์ 9 วัด วัง เวียงละโว้ ”
“สะพายเป้ หิ้วกล้อง ท่องไพร”
“ไหว้พระ-ล่องเรือ-นั่งรถราง”
" หัตถกรรมจักสาน ตำนานวีรชน ยลเมืองละโว้"
“ กราบพระขอพร นอนเมืองโบราณ เบิกบานล่องแก่ง”
ลพบุรี - สระบุรี ครอบครัว/ วัฒนธรรม
ชวนเที่ยวทุ่ง กินนม ชมเขื่อน โปรแกรมที่ 2
ชวนเที่ยวทุ่ง กินนม ชมเขื่อน โปรแกรมที่ 1
กิจกรรมตีกอล์ฟ
สปาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309