ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)

 

  

 

ถ้ำเอราวัณ  (ถ้ำเทวาพิทักษ์)
          ถ้ำเอราวัณตั้งอยู่ที่  ต. ช่องสาริกา  อ. พัฒนานิคม  จ. ลพบุรี  ลักษณะภูเขาเอราวัณเป็นภูเขาหินปูน  จากการสำรวจของกรมป่าไม้ พบว่ามีพันธุ์ไม้หายาก  อาทิโมกราชินีสีเหลือ โกงกางน้ำจืด  ปอฝ้าย และสัตว์ป่าต่าง ๆ ซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นโดยเฉพาะนกจู๋เต้นเป็นหนึ่งเดียวในโลกพบที่ภูเขาพระบาทน้อย  จ. สระบุรี  และพบที่ภูเขาเอราวัณเป็นแหล่งที่ 2  บนภูเขาเอราวัณมีถ้ำมากกว่า  15  ถ้ำ  และ 1 ใน 15 ถ้ำนี้พบถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก  มีลักษณะพิเศษคือเป็นถ้ำใหม่ที่มีหินสด  ซึ่งกำลังงอกต่อไปเรื่อย ๆภายในอากาศเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์ มีห้องโถงใหญ่  และพบพระธาตุเป็นจำนวนมากในอุโมงค์ที่  3 ดังนั้น  พระอาจารย์สมบัติ  ภูริปัญโญ  จึงร่วมกับลูกศิษย์ประกอบพิธีบรรจุพระธาตุไว้ในเจดีย์หินอ่อน จำนวน5  องค์   ต่อมาพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผา  อายุประมาณ   2,500 - 3,000  ปี อยู่บนภูเขาเอราวัณ  มีซากดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ  รวมทั้งซากหอยต่าง ๆ อายุประมาณ  292  ล้านปี 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สวนสัตว์สระแก้ว
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ article
ทุ่งทานตะวัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ศาลพระกาฬ
พระปรางค์สามยอด article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเขาพระงาม หรือวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
วัดยาง ณ รังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระที่นังไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
วัดตองปุ
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดนครโกษา
บ้านหลวงรับราชพูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์
วัดเสาธงทอง
เทวสถานปรางค์แขก
ศาลหลักเมือง หรือศาลลูกศร
สวนสัตว์ลพบุรี
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
วัดไลย์
เขาสมอคอน
หอไตรวัดท่าแค
เขาวงพระจันทร์
พิพิธภันฑ์บ้านโป่งมะนาว
เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
น้ำตกสวนมะเดื่อ
สระแก้ว
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
วัดชีป่าสิตารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309