ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


เมืองลิงลพบุรี เมืองนี้มีอะไร ?

 

เมืองลิงลพบุรี เมืองนี้มีอะไร ? 

 

ความสวยงามยิ่งใหญ่ของ พระปรางค์สามยอด


 
“วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เกริกก้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์” แค่ได้ยินคำขวัญของจังหวัดก็ต้องรู้แล้วว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหน ไม่ใกล้ไม่ไกลจากรุงเทพฯ แค่ 153 กิโลเมตร ก็ไปถึงลพบุรีจังหวัดที่มีหลายสมญา บ้างก็ว่าลพบุรีเมืองละโว้ บ้างก็ว่าลพบุรีเมืองพระนารายณ์ บ้างก็ว่าลพบุรีเมืองทหาร และบ้างก็ว่าลพบุรีเมืองลิง
       
       ลพบุรี หรือ ชื่อเก่าในอดีตว่า ละโว้ เป็นเมืองแห่งความหลากหลายและต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะยุคสมัยใด ลพบุรีก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ นับตั้งแต่สมัยทวาราวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18) ที่ชนชาติขอมหรือเขมรเข้ามาเรืองอำนาจ ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรี ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีก็มีฐานะเป็นถึงเมืองลูกหลวง
      
       ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงครั้งใหญ่ จนเป็นเหมือนราชธานีแห่งที่สอง เพราะมีลักษณะทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม แต่พอสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ แล้ว ลพบุรีก็หมดความสำคัญลง จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรี และสร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎขึ้นในพระราชวังเป็นที่ประทับ และพระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ลพบุรีจึงแปรสภาพเป็นเมืองสำคัญอีกครั้งหนึ่ง       
       ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งได้สร้างเมืองลพบุรีใหม่อันเป็นเมืองทหารอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟ ส่วนเมืองเก่านั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ เมืองลพบุรีจึงเป็นศูนย์กลางสำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งในปัจจุบัน และครั้งหนึ่งก็เคยมีแนวความคิดของผู้บริหารประเทศในยุคหนึ่งว่าจะสร้างให้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงอีกแห่งของประเทศไทยด้วย

        เอาล่ะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของลพบุรีกันพอหอมปากหอมคอ คงได้ทราบแล้วว่าอายุอานามของเมืองลพบุรีก็คงมีมากโข ดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดลพบุรีก็เลยมีหลากหลายตั้งยุคสมัยเก่าก่อนย้อนมาถึงสมัยนี้ ไล่ลำดับกันมาตั้งแต่ชุมชนโบราณที่มีอยู่หลายแห่ง เช่นที่เมืองโบราณซับจำปา อ.ท่าหลวง เมืองโบราณดงมะรุม อ.โคกสำโรง เป็นต้น แต่ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวก็เห็นจะได้แก่ พระปรางค์สามยอด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลพบุรี ตั้งอยู่บนเนินดินใกล้กับศาลพระกาฬ เป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ เป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลงหินทราย และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม แต่เดิมคงเป็นเทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดในพุทธศาสนา

 

 
  
ศาลพระกาฬ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี 

 และจะขาดไม่ได้ถ้าไม่พูดถึงก็คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนที่สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด 36.50 เมตร มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ จุดชมวิวสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งแสดงความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม จะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวถือโอกาสไปเที่ยวชม ทุ่งทานตะวัน ที่บานสวยสะพรั่งสุดลูกหูลูกตา เมล็ดทานตะวันนี้มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งสกัดทำน้ำมัน หรืออบแห้งรับประทาน หรือเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และยังสามารถใช้เลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย
      
       สุดท้ายจะขอแนะนำ หมู่บ้านทำดินสอพอง คือที่ หมู่บ้านหินสองก้อน อ.เมือง (ริมคลองชลประทาน บริเวณสะพาน 6 ) เป็นหมู่บ้านที่มีการทำดินสอพองกันแทบทุกครัวเรือน เพราะมีดินมาร์ล ที่มีเนื้อเนียนขาวละเอียดแน่น ซึ่งด้วยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ได้นำมาผลิตเป็นดินสอพองซึ่งสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น แป้ง เครื่องสำอาง ยาสีฟัน ตกแต่งผิวเครื่องเรือน เป็นต้น เมื่อมีดินสอพองมากก็จึงทำให้ ไข่เค็มดินสอพอง เป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของลพบุรี เพราะมีรสชาติอร่อยไม่เค็มมาก นำไปทำเป็นไข่เค็มดาว ไข่เค็มต้ม หรือไข่หวานได้ ส่วนที่ปรุงอาหารได้ขึ้นชื่อคือ ไข่เค็มผัดพริกขิง ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างคือ วุ้นมะพร้าว ร้อน ๆ อย่างนี้ รับประทานเป็นของหวาน ใส่น้ำแข็งหวานชื่นใจดีแท้ หรือจะซื้อเป็นของฝากก็ดีไม่น้อย
      
       ลพบุรีจึงเป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง ที่มากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางไปลพบุรีนั้นแสนจะสะดวกสบาย มีไปได้หลายทางและไปได้ตลอดเวลา แต่แนะนำว่าควรเลือกเวลาเช้าๆ หน่อยจะได้สดชื่นเย็นสบายและมีเวลาเที่ยวได้หลายที่

 

       ศาลพระกาฬ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ศาลสูง” ในบริเวณรอบศาลพระกาฬร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหลายร้อยตัว เมื่อมีคนนำอาหารและผลไม้มาแก้บนที่ศาลพระกาฬ ลิงเหล่านั้นได้เข้ามากินอาหาร จึงเชื่องและคุ้นเคยกับคนมากขึ้น จนปัจจุบันได้ออกลูกออกหลานและขยับขยายไปอยู่ที่พระปรางค์สามยอด และตามตึกต่าง ๆ เรียกว่า ลิงตึก รวมกันแล้วทั้งสามที่น่าจะมีลิงประมาณ 2,000 ตัว   
       ลิงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดลพบุรี และมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เรียกความสนใจได้ไม่น้อย ก็คือการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ปีนี้ให้ชื่องานว่า Lopburi Monkey Festival

      โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลี้ยงอาหารที่ตกแต่งอย่างสวยงามเป็นพิเศษสำหรับลิง การแสดงพื้นบ้าน สำหรับการจัดงานปีที่ 16 นี้ให้ชื่องานว่า Lopburi Monkey Festival โดยให้แต่ละตำบล แต่ละอำเภอส่งประกวดคนแต่งตัวเป็นลิง มีเงินรางวัลมากถึง 100,000 บาท ใครสนใจร่วมประกวดก็เตรียมคิดไอเดียแต่งตัวกันได้แล้ว      
       จากนั้นก็ลองตระเวนเที่ยวไปรอบๆ ตัวเมืองยังมีที่น่าสนใจอยู่มากเช่นที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2209 แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และเขตชั้นใน ประกอบด้วยพระที่นั่งและตึกต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นทั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่น พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ตึกพระเจ้าเหา ฯลฯ และสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏและอาคารต่างๆ โดยปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์
      เทวสถานปรางค์แขก ที่อยู่ใกล้กับนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของลพบุรีก็น่าสนใจไม่น้อย หรือจะเป็น บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์ สำหรับเป็นที่รับรองราชทูตที่มาเฝ้าฯ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หนึ่งในนั้นคือ คอนสแตนติน ฟอลคอน ชาวกรีกที่เข้ามารับราชการได้รับความดีความชอบและได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “เจ้าพระยาวิชาเยนทร์” และได้พระราชทานที่พักอาศัยให้ ส่วน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี ก็เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของลพบุรี สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย ศิลปกรรมที่ปรากฏเหลืออยู่จึงแตกต่างกันมาก

 
  
เดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่ดอกทานตะวันกำลังบานสวย

  
       ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีต่อลพบุรีและประเทศชาติ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการแสดงแสงและเสียง การแสดงสาธิตวิถีชีวิตไทย งานราตรีวังนารายณ์ การละเล่นของเด็กไทย การละเล่นพื้นเมืองมหรสพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสน่ห์ของงานนี้เห็นจะเป็นการที่คนลพบุรีเขาจะแต่งตัวด้วยชุดไทยกันทั้งหมด ดูแล้วสวยงามเหมือนได้ย้อนยุคไปอยู่ในสมัยก่อน
 
        อีกหนึ่งสมญาของลพบุรีที่ว่าเป็นเมืองทหาร ก็เพราะว่าที่นี่มีค่ายทหารอยู่หลายค่าย มีทั้งทหารบกและทหารอากาศ ขาดก็แต่ทหารเรือ (เพราะลพบุรีไม่มีทะเล) ค่ายทหารหลายแห่งมีการจัด กิจกรรมท่องเที่ยวในค่ายทหาร ที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง มีการสาธิตการดำรงชีพในป่า การกระโดดหอสูง 34 ฟุต การฝึกกระโดดร่มจากบอลลูน การยิงปืน ไต่หน้าผา ทัวร์ป่าทางทหาร และชมพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ หรือที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อ.เมือง มีพิพิธภัณฑ์จอมพล ป.พิบูลสงคราม พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ พิพิธภัณฑ์พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และอุทยานพฤกษศาสตร์ ให้ชม ถ้าสนใจไปที่ไหนก็ลองติดต่อได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกจังหวัดลพบุรี โทร. 0-3641-2192 

ทางรถไฟสายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หนึ่งใน Unseen ประเภทแหล่งเที่ยวมหัศจรรย์และธรรมชาติ
     

และจะขาดไม่ได้ถ้าไม่พูดถึงก็คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนที่สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด 36.50 เมตร มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ จุดชมวิวสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งแสดงความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม จะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวถือโอกาสไปเที่ยวชม ทุ่งทานตะวัน ที่บานสวยสะพรั่งสุดลูกหูลูกตา เมล็ดทานตะวันนี้มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งสกัดทำน้ำมัน หรืออบแห้งรับประทาน หรือเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และยังสามารถใช้เลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย
      
       สุดท้ายจะขอแนะนำ หมู่บ้านทำดินสอพอง คือที่ หมู่บ้านหินสองก้อน อ.เมือง (ริมคลองชลประทาน บริเวณสะพาน 6 ) เป็นหมู่บ้านที่มีการทำดินสอพองกันแทบทุกครัวเรือน เพราะมีดินมาร์ล ที่มีเนื้อเนียนขาวละเอียดแน่น ซึ่งด้วยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ได้นำมาผลิตเป็นดินสอพองซึ่งสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น แป้ง เครื่องสำอาง ยาสีฟัน ตกแต่งผิวเครื่องเรือน เป็นต้น เมื่อมีดินสอพองมากก็จึงทำให้ ไข่เค็มดินสอพอง เป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของลพบุรี เพราะมีรสชาติอร่อยไม่เค็มมาก นำไปทำเป็นไข่เค็มดาว ไข่เค็มต้ม หรือไข่หวานได้ ส่วนที่ปรุงอาหารได้ขึ้นชื่อคือ ไข่เค็มผัดพริกขิง ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างคือ วุ้นมะพร้าว ร้อน ๆ อย่างนี้ รับประทานเป็นของหวาน ใส่น้ำแข็งหวานชื่นใจดีแท้ หรือจะซื้อเป็นของฝากก็ดีไม่น้อย
      
       ลพบุรีจึงเป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง ที่มากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางไปลพบุรีนั้นแสนจะสะดวกสบาย มีไปได้หลายทางและไปได้ตลอดเวลา แต่แนะนำว่าควรเลือกเวลาเช้าๆ หน่อยจะได้สดชื่นเย็นสบายและมีเวลาเที่ยวได้หลายที่
 

 
ข่าวสารการท่องเที่ยว

มาร์คจ่อเลิก 'อีลิทการ์ด'
ประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551
งานวันลอยกระทง ประจำปี 2551
ททท. ดึงคนเวียดนามเพิ่มยอดเที่ยวไทย
คำเตือนสำหรับนักท่องเที่ยว
สุขสนุกไปกับรถไฟท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว,พาชิม
ท่องเที่ยว-ลงทุนมีทรุดกับพังCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309