ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี

   

 

            จังหวัดลพบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมงานเทศกาลกระท้อนหวานเมืองลพบุรี ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีตำบลตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกกระท้อน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านสนใจ และนิยมปลูกกันจำนวนมากในเขตตำบลตะลุง
และนับว่าผลิตผลที่ออกมาในแต่ละปีมีรสชาติเป็นที่นิยมของตลาด และเป็นหนึ่งผลิตผลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี
                ในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2552 นี้ เป็นช่วงที่กระท้อนให้ผลิตผลได้เต็มที่ จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีกระท้อนป้อนเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนั้น ทางจังหวัดลพบุรีร่วมกับอำเภอเมืองลพบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ได้กำหนดจัดงานเทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี ขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพ บุรี ครั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายผลิตผลออกสู่ตลาด เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อน และยังเป็นการผลักดันกระท้อนหวานตำบลตะลุงให้เป็นที่รู้จักของตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกทางหนึ่ง นับว่าการจัดงานเทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี เป็นโอกาสดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนที่จะได้นำคุณภาพของผลิตผลออกมาแสดง พร้อมกันนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อกระท้อนราคาถูกได้โดยตรงจากเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
                นอกจากจะได้ลิ้มลองรสชาติของกระท้อนตำบลตะลุงแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานครั้งนี้อีกมากมาย อาทิ การประกวดผลิตภัณฑ์กระท้อนการประกวดธิดากระท้อนหวานและกระท้อนห่อ การจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร จำหน่ายต้นไม้ การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงของนักเรียน นักศึกษา ทุกคืน อนึ่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ยังสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียงกันได้ อาทิ นมัสการศาลพระกาฬ ศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลพบุรี
เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์  และสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง โดยทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 036 - 422768 - 9 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

 การแสดงเวทีกลางงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี
26 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2552
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

ที่    วัน/เดือน/ปี รายการแสดง
1  วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.52          

-พิธีเปิดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดี  เมืองลพบุรี  ครั้งที่ 18 ปี 52 

-การแสดงโปงลางวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี

 

2

วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 52

-การแสดงดนตรีโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก

-การแสดงศิลปวัฒธรรมพื้นบ้าน

3 วันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 52 -การแสดงดนตรีลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง  โรงเรียนเทคโนโลยีละโว
4 วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 52

-การประกวดธิดากระท้อนเด็ก

-การแสดงดนตรีไทยประยุกต์ประกอบการร้องเพลง  โรงเรียนโคกตูมวิทยา

5 วันอังคารที่ 30 มิ.ย. 52

-การแสดงศิลปวัฒธรรมของนักเรียน  และนักศึกษาในเขตอำเภอเมืองลพบุรี

-การแสดงร้องเพลงลูกทุ่ง  โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบุรี

6 วันพุธที่ 1 ก.ค. 52

-การประกวดธิดากระท้อนเด็ก

-การแสดงดนตรีลูกทุ่งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยากรมรบพิเศษที่ 2

7 วันพฤหัสที่ 2 ก.ค. 52 -การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี
8 วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 52

-การแสดงดนตรีร้องเพลงสุนทราภรณ์เด็ก  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปภัมถ์

-การแสดงของนักเรียน  นักศึกษา  ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี

9 วันที่เสาร์ที่ 4 ก.ค. 52

-การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี

-การแสดงพื้นบ้านของนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน

10 วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 52 -การแสดงดนตรีลูกทุ่งคณะฝ้านคำ  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดเมืองใหม่)

 

 ข้อมูลกระท้อนห่อ ต.ตลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

                   ปัจจุบันแหล่งผลิตกระท้อนห่อที่มีชื่อเสียง อีกแห่งหนึ่งของประเทศอยู่ที่จ.ลพบุรีโดยเฉพาะที่เขตพื้นที่ ต.ตะลุง อ.เมือง กระท้อนห่อได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดด้วยรสชาติและคุณภาพดี ดูได้จากการที่ จ.ลพบุรีได้มีการจัดงานวันกระท้อนหวานเป็นประจำทุกปีและในปี พ.ศ. 2551 จัดเป็นครั้งที่ 18 แล้ว คุณทองคำ หอมทอง บ้านเลขที่ 85 หมู่ 8 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี
หนึ่งในพี่น้องที่ช่วยการทำ สวนกระท้อนที่มีชื่อสวนว่า “สวนทองดี น้อยเหน่” โดยคุณทองดีได้กล่าวอย่างสั้น ๆ ว่า “ครอบครัวมีทุกอย่างในวันนี้ได้ เพราะกระท้อน”

 
              คุณทองคำเล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มเดิมทีทำสวนละมุดมาก่อนและมีพื้นที่ว่างก็ปลูกข่าแซมลงไป ต่อมามีปัญหาว่าละมุดมีอายุวางขายในตลาด สั้นเพียง 2-3 วันเท่านั้น สำหรับข่าที่ขุดขายได้ถึงแม้จะชะลอการขายได้แต่ก็มีราคาขึ้น-ลงไม่แน่นอน จึงได้ตัดสินใจไปหาซื้อกระท้อนห่อจาก จ.นนทบุรี มาปลูก เริ่มแรกเน้นที่พันธุ์ทับทิมและได้ซื้อกิ่งพันธุ์ปุยฝ้ายติดมาด้วยเล็กน้อย คุณทองคำเริ่มปลูกกระท้อนแซมระหว่างต้นละมุด สุดท้ายเอาต้นละมุดออกจนหมด กระท้อนพันธุ์ทับทิมปลูกไปได้ 3 ปีเศษเริ่มให้ผลผลิต ปัจจุบันสายพันธุ์กระท้อนที่ปลูกอยู่ในสวนของคุณทองคำจะมีเพียงพันธุ์ปุยฝ้ายและพันธุ์อีล่าเท่านั้น

              ในเรื่องกระท้อนพันธุ์อีล่านั้นหลายคนยังเข้าใจผิดว่าพันธุ์อีล่ามีเพียงชนิดเดียว ความจริงไม่ใช่ ที่สวนโชคชัย จ.ตราด ปลูกกระท้อนโดยมีประสบการณ์ในการปลูกกระท้อนมานานและปลูกมาแล้วทุกสายพันธุ์ในที่สุดจะเหลือและขยายพื้นที่ปลูกเฉพาะ “พันธุ์อีล่ายักษ์” ที่ซื้อกิ่งพันธุ์มาจากท้องสนามหลวง(เมื่อหลายสิบปีก่อนที่ท้องสนามหลวงเป็นตลาดนัดผลไม้) และนำมาคัดเลือกสายพันธุ์จนได้พันธุ์อีล่ายักษ์ที่มีคุณภาพและขนาดผลใหญ่ที่สุดโดยมีลักษณะประจำพันธุ์ดังนี้ “พันธุ์อีล่ายักษ์ของสวนโชคชัยจะมีลักษณะเด่นกว่ากระท้อนสายพันธุ์อื่นตรงที่เมื่อผลแก่และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จะมีน้ำหนักผลเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับความดกของต้นและผลที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบมีน้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัมต่อผล เนื้อหนาฟูและนิ่ม สามารถรับประทานได้ทั้งเปลือก รสชาติหวานจัดมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว”

   

               ปัจจุบันพื้นที่ปลูกกระท้อนห่อสวนทองดี น้อยเหน่ จำนวน 10 ไร่ มีทั้งแรงงานในครอบครัวและยังต้องจ้างแรงงานมาเพิ่มโดยเฉพาะในช่วงห่อผล คุณทองคำได้แนะนำว่าถ้าจะใช้แรงงานเพียงครอบครัวควรจะปลูกกระท้อนห่อเพียง 2 ไร่ ก็พอแล้วจะได้ดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงเมื่อถึงช่วงผลผลิตกระท้อนออกสู่ตลาด ผลผลิตกระท้อนจากสวนทองดี น้อยเหน่ จะนำผลผลิตไปขายยังที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีเป็นประจำทุกปี จะมีการรับจัดชะลอมเป็นของฝาก อย่างน้อยปีละ 1,000 ชะลอม (1 ชะลอมใส่กระท้อนได้ประมาณ 3 กิโลกรัม) ส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของฝากที่ “คนกินไม่ได้ซื้อ คนซื้อไม่ได้กิน”.

 
เทศกาลงานประเพณี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช article
งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง article
ประเพณีชักพระศรีอารย์ วัดไลย์หรือประเพณีแห่พระศรีอารย์
ประเพณีใส่กระจาด
ประเพณีกำฟ้า
เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309