ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ปฏิทินท่องเที่ยว ลพบุรี

 

เดือน

ชื่องาน / วัน – เดือน – ปี / สถานที่จัดงาน

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ / ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กุมภาพันธ์

งานประเพณีกำฟ้า

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาวิถีชีวิต     ชาวไทยพวน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน พิธีสู่ขวัญข้าว     การแสดงสาธิตวิถีชีวิตไทยพวน

องค์การบริหารส่วนตำบล  หินปัก ๐-๓๖๖๒-๙๓๒๘

กุมภาพันธ์

งานประเพณีกำฟ้าพาแลง

๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับวิถีชาวบ้าน         การสักการะบูชาเบื้องบนสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

กุมภาพันธ์

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

๑๔ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

( เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี )

ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

การแสดงแสง – เสียง ,ขบวนแห่ประวัติศาสตร์รอบเมือง, งานราตรีวังนารายณ์, การสาธิตวิถีชีวิตไทย การละเล่นพื้นบ้านของเด็ก จุก แกละ โกะ เปีย, การแสดงทางวัฒนธรรม, การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน, นิทรรศการของหน่วยราชการ ตลาดย้อนยุค และมหรสพอื่นๆ

สำนักงานจังหวัด

๐๓๖ – ๗๗๐๑๓๖

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

กุมภาพันธ์

มหกรรมพรรณไม้งาม แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

๒๘ กุมภาพันธ์ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ฝั่งเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี

การออกร้านค้าไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวการการดูแล และการเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงจากนักเรียนนักศึกษา

ชมรมพฤกษาเจ้าพระยาป่าสัก

๐๘๑ – ๗๕๗๐๓๔๘

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

กุมภาพันธ์

งานเทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์

 ๑๙ ก.พ. ๕ มี.ค. ๒๕๕๙

 (วันแรกของวันตรุษจีน รวม ๑๕ วัน)

( เริ่มขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี )

ณ วัดเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

สักการะรอยพระพุทธบาทยอดเขาวงพระจันทร์ ขึ้นเขาวงพระจันทร์ชมทัศนียภาพทีสวยงาม

การแสดงมหรสพ

กราบไหว้สังขารหลวงปู่ฟัก

วัดเขาวงพระจันทร์

๐๘๙-๒๑๕๑๑๖๐ (พระแว่น)

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

กุมภาพันธ์

งานวัฒนธรรม”เธยะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ”

การแสดงนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ การแสดงแสงสีเสียง เล่าตำนาน มอญบางขันหมาก

อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

มีนาคม

ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศาลลูกศร

 ๑๒-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ศาลลูกศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

ขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศาลลูกศร การแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว)  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศาลลูกศร การแสดงโชว์จากคณะสิงโต

มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์

๐๓๖ – ๔๑๑๐๒๑

พฤษภาคม

งานแห่พระศรีอาริย์ ( วัดไลย์ )

๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

( ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี )

ณ วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ขบวนแห่พระศรีอารีย์ฯ จากวัดไลย์ โดยวิธีลากตะเข้ ออกตามเส้นทางหมู่บ้านในพื้นที่ การออกร้านโรงทานอาหารเครื่องดื่มตลอดเส้นทาง ดนตรี มหรสพ

วัดไลย์

๐๓๖ – ๔๘๙๑๐๕

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

พฤษภาคม

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

จัดแสดงขบวนแห่บั้งไฟ ประกวดการจุดบั้งไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

มิถุนายน

เทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี

ช่วงเดือนมิถุนายน

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

จำหน่ายกระท้อนสด, กระท้อนแปรรูป  จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

๐๓๖ – ๔๑๑๐๐๔

๐๓๖-๔๒๐๘๔๒

๐๓๖-๔๒๒๑๒๒

กรกฎาคม

งานประเพณีแข่งเรือยาว เทศกาลของดีบ้านหมี่ ลพบุรี กิ่งกาชาด ๒๕๕๙

ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม (รวม ๙ วัน)

ณ บริเวณสวนสาธารณะและริมถนนบ้านกล้วย

 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ชมการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ การแสดง แสง สี เสียง ประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย ประกวดแม่สาวลูกสวย การจำหน่ายสินค้า OTOP เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ อีกมากมาย

อำเภอบ้านหมี่

๐๓๖-๔๗๑๒๕๑

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

กรกฎาคม

งานข่วงวัฒนธรรม

ตำบลโพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

จัดแสดงวิถีวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่น

องคค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ตุลาคม

งานประเพณีตักบาตรดอกข้าวตอกวัดถ้ำตะโก

๓๐ ก.ค. ๒ ส.ค.  ๒๕๕๙

ณ วัดถ้ำตะโก ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

-การตักบาตรดอกข้าวตอก

-ทำพิธีกวนข้าวทิพย์ และพิธีถวายเทียนพรรษา

-พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเขาสมอคอน พร้อมสาธิตการหล่อเทียนพรรษา

วัดถ้ำตะโก

๐๘๙-๙๘๐๔๘๔๖

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

ตุลาคม

ประเพณีตักบาตรเขาพระงามเทโวโรหณะ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)

ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน ,ร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ,การแสดงศิลปวัฒนธรรม นมัสการหลวงพ่อใหญ่

เทศบาลตำบลเขาพระงาม โทร.๐๓๖-๔๘๗๓๗๒ ต่อ ๐๐๑๔

 ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

ตุลาคม

งานแสดงไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี ๒๕๕๙

ช่วงเดือนตุลาคม

ณ บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

การประกวดพรรณไม้ดอก ไม้ประดับ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชมรมรักษ์ต้นไม้

๐๓๖-๔๑๑๖๗๘

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

พฤศจิกายน – มกราคม

งานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานลพบุรี

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์

ของทุกปี

ณ บริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ถ่ายภาพ ,ชมวิว ,นั่งรถราง หรือขี่จักรยานชมทุ่งทานตะวัน ภายในบรรยากาศหุบเขาทานตะวัน ,จำหน่ายสินค้า OTOP

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โทร.๐๓๖-๔๑๑๒๙๖, ๐๓๖-๔๒๑๑๙๑

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

พฤศจิกายน

ประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม

( เทศกาลลอยกระทงของทุกปี )

๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว)

อ.เมือง จ.ลพบุรี

ขบวนแห่กระทงรอบเมือง ,การประกวดกระทง ,งานราตรีสโมสร “ย้อนยุคจอมพล ป” การประกวดนางนพมาศ ,การประกวดหนูน้อยนพมาศ ,การประกวดเพาะกายชาย ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษา และร่วมกิจกรรมลอยกระทง

เทศบาลเมืองลพบุรี

๐๓๖ – ๔๑๑๗๐๔๗

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

พฤศจิกายน

เที่ยวชมวัง  ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการบรรเลงเพลงในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศโบราณสถานยามค่ำคืน และเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดย้อนยุค

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๐๓๖-๔๑๓๑๔๓

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

พฤศจิกายน

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ ๒๗

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ขบวนแห่เมนูอาหารคาวหวาน ชนิดต่างๆ การเลี้ยงอาหารลิงแบบโต๊ะจีน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษาใน

จังหวัดลพบุรี

โรงแรมลพบุรีอินน์

๐๓๖ –๔๑๒๓๐๐

๐๓๖ – ๑๔๒๖๐๙

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

พฤศจิกายน – ธันวาคม

งานฤดูหนาวลพบุรี

๒๘  พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

กิจกรรมการออกร้านค้า จำหน่าย ของกิน ของฝาก มหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางทหาร นิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๐๓๖ – ๔๑๑๐๕๑

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

ธันวาคม

งานทำบุญเมืองลพบุรี

เดือนธันวาคม ของทุกปี

ณ วัดพระศรีมหาธาตุ อ.เมือง จ.ลพบุรี

การประกอบพิธีที่น่าสนใจ อาทิ พิธีทำบุญ เลี้ยงพระภิกษุ ๑๘ รูป  ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิธีแห่ผ้าบฏ เริ่มขบวนจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิธีถวายผ้าพระบฏ และรับแจกวัตถุมงคล

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๐๓๖ – ๔๑๓๐๖๙

ททท.สำนักงานลพบุรี

๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309