ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


โรงแรม/ที่พัก


ช.สีชัง

ที่อยู่ :                96 หมู่ 4 ถนนคชเสนีย์ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์:           0 3646 1482 , 0 3646 1623
จำนวนห้องพัก : 81 ห้อง ,
ราคา :              120 - 300 บาท 

เอส.ที.30

ที่อยู่ :               183 หมู่ 4 ถนนท่ามะนาว อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์:          0 3646 1892
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง ,
ราคา :              150 - 250 บาท 

ชาญเวช เกสท์เฮ้าส์

ที่อยู่ :               14/1 หมู่ 1 ถนนคชเสนีย์ (ใกล้สถานีรถไฟลำนารายณ์) ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์:          0 3646 1608 , 0 3646 1251-3
จำนวนห้องพัก : 58 ห้อง ,
ราคา :              200 - 300 บาท 

สิงห์ชัย

ที่อยู่ :               131-141 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์:          0 3662 5132
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง ,
ราคา :              150 - 350 บาท 

โสมาภาป่าสัก รีสอร์ท

ที่อยู่ :                110/4 ถนนสายโคกตูม-แม่น้ำป่าสัก หมู่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์:           08 1611 0608, 0 2734 8343
จำนวนห้องพัก : 150 ห้อง ,
ราคา :               350 - 750 บาท 

ภัทรประภา รีสอร์ท

รีสอร์ทริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บรรยากาศดี 
ที่อยู่ :                44 หมู่ 6 ซอย 28 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์:           0 3649 4244, 0 3645 1277
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง ,
ราคา :               800 - 4,500 บาท

เมธวิภา อพาร์ตเม้นท์

ที่ตั้ง :               80/31 ถ.สายป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ :         0 3662 6173, 0 6135 9719 
จำนวนห้องพัก : 21 ห้อง
ราคา :              170-250 บาท 

บ้านวิมลรัตน์(บ้านพักเยาวชนลพบุรี)

ที่อยู่ :               5/19 หมู่ 3 ซอยโรงเรียนพาณิชยการลพบุรี ถนนนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์:          0 3661 3390 , 0 3661 3731 แฟกซ์: 0 3661 3390
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง ,
ราคา :              350 - 3,000 บาท 

อ่างซับเหล็ก รีสอร์ท

ที่อยู่ :               199 หมู่ 6 ตรงข้ามค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์:          0 3665 2576-7
จำนวนห้องพัก : 39 ห้อง ,
ราคา :              250 - 1500 บาท 

พี.พี.เอส เกสท์เฮ้าส์

ที่ตั้ง :                161 ม.4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง
โทรศัพท์ :          0 3641 3817,0 3642 0748  แฟกซ์ 0 3642 0748 
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง
ราคา :              250-700 บาท

หน้า 3/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309