ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชarticle

 

 

 

 

 

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงarticle

         

งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี

             

ประเพณีชักพระศรีอารย์ วัดไลย์หรือประเพณีแห่พระศรีอารย์

ประเพณีชักพระศรีอาริย์  วัดไลย์   หรือประเพณีแห่พระศรีอาริย์ ถือปฏิบัติกันมาช้านานในวันขึ้น  14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี 

ประเพณีใส่กระจาด

ประเพณีใส่กระจาด   ตามภาษาพวน เรียกว่า "เส่อกระจาด"เป็นประเพณีของชาวไทยพวนซึ่งถือปฏิบัติกันในเขตอำเภอบ้านหมี่ มักจัดให้มีขึ้นในงานบุญเทศน์มหาชาติ ส่วนมากจะกำหนดในช่วงเทศกาลออกพรรษา (เดือน 11) ข้างแรม

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309