ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com

ประเพณีกำฟ้า

ประเพณีกำฟ้า   เป็นงานบุญพื้นบ้านของชาวไทยพวน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอ  บ้านหมี่ จัดขึ้นเพื่อขอพรจากเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มักจะถือเอา  วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสุกดิบ และวัน   รุ่งขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันกำฟ้า โดยชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญใส่บาตร ด้วยข้าวหลามและข้าวจี่ ตกบ่ายมีการละเล่นพื้นบ้าน
เช่น มอญซ่อนผ้า ช่วงชัย หม่าเบี้ย และหมากันห่าน

เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน
          เทศกาลเที่ยวทุ่งทานตะวัน  จังหวัดลพบุรีมีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย  คือ  ประมาณ  200,000 - 300,000  ไร่  ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม  โดยเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ามนับหมื่นไร่

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309