ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี