จ้างจ้างเหมาขนย้ายและทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างจ้างเหมาขนย้ายและทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี