การจัดการแข่งขันเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ จังหวัดลพบุรี

29 ก.ย. 2563      421 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การจัดการแข่งขันเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ จังหวัดลพบุรี ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 250 คน