ประชาสัมพันธ์ ระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย DPE FIT TEST สำหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชน ทั่วไป

27 ต.ค. 2563      578 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

QR app ios ประชาชน

QR app android ประชาชน

QR app เจ้าหน้าที่

ระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย DPE FIT TEST สำหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

1. Application DPE FIT TEST - สำหรับประชาชน คู่มือเพิ่มเติม  

2. Application DPE FIT TEST – สำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือเพิ่มเติม 

เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา